Kancelaria Radcowska Pawła Jankowskiego

Kompleksowa obsługa prawna

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Paweł Jankowski Radaca Prawny

PAWEŁ JANKOWSKI

Kancelaria Radcowska prowadzona przez radcę prawnego Pawła Jankowskiego świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych a także Klientów indywidualnych z terytorium Miasta Stołecznego Warszawy i okolic. Paweł Jankowski jest absolwentem wydziału prawa cywilnego na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a także absolwentem wydziału zarządzania finansami Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Jest ponadto członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

NASZYM CELEM

Naszym celem jest zapewnienie klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie przy zachowaniu umiarkowanych płatności za usługi prawne. W celu zapewnienia konkurencyjnych cen dla każdego Klienta ustalana jest indywidualna stawka. Standardowa cena jednorazowej porady to 100 złotych. Jeśli stan faktyczny sprawy wymaga zapoznania się z dokumentami lub poświecenia dodatkowego czasu dokonywana jest indywidualna wycena porady.

Paweł Jankowski

Pomoc prawna w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych

 • obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych, łącznie ze zgłaszaniem zmian do KRS)
 • analizy, doradztwo i opinie prawne w bieżących sprawach związanych z działalnością przedsiębiorcy
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • projektów uchwał organów spółek
 • opiniowanie i sporządzanie umów
 • uczestnictwo w negocjacjach

Prawo cywilne

 • sprawy z zakresu realizacji umów i odpowiedzialności kontraktowej stron umowy
 • sporządzanie i konsultacja umów cywilnoprawnych
 • windykacja należności
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń gospodarczych
 • przygotowywanie i udział w negocjacjach umów cywilnoprawnych

Prawo upadłościowe i układowe

 • reprezentacja wierzycieli ( sporządzaniu wniosków i innych pism, a także uczestnictwie w procesie)
 • reprezentacja dłużników ( sporządzaniu wniosków i innych pism, a także uczestnictwie w procesie)

Dodatkowo oferujemy

W ramach świadczonych usług korzystamy z pomocy doświadczonych prawników w tym radców prawnych. W celu profesjonalnego wykonywania naszych usług współpracujemy z Kancelarią notarialną, Biurem rachunkowym, Kancelarią podatkową, a także z tłumaczami przysięgłymi.


Prawo cywilne

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przed sądami, a także w pozasądowych negocjacjach we wszystkich rodzajach spraw cywilnych i gospodarczych. Sporządzamy i opiniujemy projekty umów. Wykonujemy także opinie prawne w całym zakresie prawa cywilnego. W szczególności Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach:

 • sprawy z zakresu realizacji umów (sporządzanie umów, weryfikacja umów)
 • windykacja należności
 • sprawy spadkowe
 • prawo rzeczowe (sprawy mieszkaniowe, własności nieruchomości, służebności, hipoteka itp.)
 • analiza i sporządzanie umów
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty
 • podział majątku i inne rozliczenia między małżonkami
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie ojcostwa i macierzyństwa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach świadczonej pomocy prawnej doradzamy i reprezentujemy zarówno pracownika, jak i pracodawcę w sprawach zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Oferuje porady prawne, sporządza i opiniuje umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji oraz inne dokumenty. Zakres pomocy prawnej w zakresie prowadzonych postępowań sądowych przewiduje między innymi:

 • przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę
 • mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualnego w pracy
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych

Odszkodowania

 • błędy w sztuce zawodowej, w tym sztuce lekarskiej
 • szkody komunikacyjne
 • uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku (zadośćuczynienia za ból i cierpienie)
 • za wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • pożary, zalania, kradzieże itp.

Prawo Administracyjne

Oferujemy reprezentację w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, przed organami administracji publicznej. Sporządzanie skarg od decyzji administracyjnych, sporządzanie pism administracyjnych w dziedzinach takich jak:


ŚWIADCZONE USŁUGI

ZAPEWNIAMY:

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.
Radca prawny Paweł Jankowski przyjmuje po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Kancelaria Radcy Prawnego
Paweł Jankowski
ul. Obwodowa 9
03-532 Warszawa

Back to top